Cà phê Tinh tế – 30% Robusta, 70% Arabica – Bơ

Cà phê Tinh tế – 30% Robusta, 70% Arabica – Bơ

ca phe gia si

Cà phê Tinh tế – 30% Robusta, 70% Arabica – Bơ