Đăng ký Mẫu thử cà phê

Mời Anh/Chị chủ quán điền thông tin bên dưới. Mẫu thử cà phê sẽ được gửi đến tận nơi, KHÔNG thu bất cứ chi phí nào.

** Lưu ý: Chương trình dành cho Anh/Chị kinh doanh quán nước, quán ăn. Hồng Bảo có quyền không gửi mẫu nếu thấy không đúng. Xin cám ơn.