Đăng ký thành công

Thông tin đã được gửi

Nhân viên gọi xác nhận và gửi mẫu thử cà phê trong 1-2 ngày tới.

Cám ơn Anh / Chị đã cho Hồng Bảo cơ hội được hợp tác.

Trân trọng.