Mở quán cafe (bài 2): Cần bao nhiêu vốn? Lợi nhuận và rủi ro ra sao?