Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu tại Đại hội Tổng kết Công tác nhiệm kỳ IX (2017-2020) và Bàn phương hướng nhiệm kỳ X (2021-2024). Ảnh Linh Linh

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu tại Đại hội Tổng kết Công tác nhiệm kỳ IX (2017-2020) và Bàn phương hướng nhiệm kỳ X (2021-2024). Ảnh Linh Linh

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu tại Đại hội Tổng kết Công tác nhiệm kỳ IX (2017-2020) và Bàn phương hướng nhiệm kỳ X (2021-2024). Ảnh Linh Linh

Shopping Cart