Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh trao khen thưởng của Bộ NN-PTNT cho Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam. Ảnh Linh Linh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh trao khen thưởng của Bộ NN-PTNT cho Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam. Ảnh Linh Linh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh trao khen thưởng của Bộ NN-PTNT cho Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam. Ảnh Linh Linh.

Shopping Cart