Cà phê 70% Arabica Cầu Đất, 20% Robusta Đắk Lắk, 10% Culi có Bơ giá Sỉ

Cà phê 70% Arabica Cầu Đất, 20% Robusta Đắk Lắk, 10% Culi có Bơ giá Sỉ

ca phe gia si

Cà phê 70% Arabica Cầu Đất, 20% Robusta Đắk Lắk, 10% Culi có Bơ giá Sỉ