Cà phê 70% Robusta Đắk Lắk, 30% Arabica Cầu Đất có Bơ giá Sỉ

Cà phê 70% Robusta Đắk Lắk, 30% Arabica Cầu Đất có Bơ giá Sỉ

ca phe gia si

Cà phê 70% Robusta Đắk Lắk, 30% Arabica Cầu Đất có Bơ giá Sỉ