Cà phê 70% Robusta Đắk Lắk, 20% Arabica Cầu Đất, 10% Culi Mộc giá Sỉ

Cà phê 70% Robusta Đắk Lắk, 20% Arabica Cầu Đất, 10% Culi Mộc giá Sỉ

ca phe gia si

Cà phê 70% Robusta Đắk Lắk, 20% Arabica Cầu Đất, 10% Culi Mộc giá Sỉ