Cà phê 80% Robusta Đắk Lắk, 20% Arabica Cầu Đất Mộc giá Sỉ

Cà phê 80% Robusta Đắk Lắk, 20% Arabica Cầu Đất Mộc giá Sỉ

ca phe gia si

Cà phê 80% Robusta Đắk Lắk, 20% Arabica Cầu Đất Mộc giá Sỉ