Cà phê Americano

Americano có nguồn gốc từ thế chiến thứ II, khi lính Mỹ ở Châu Âu, họ không thích ứng với hương vị cà phê Espresso của Ý nên ra ý tưởng thêm nước nóng vào cà phê Espresso để làm loãng.

Cà phê Americano Read More »