Cà Phê Gesha – Tại sao có giá đến 10.000 USD

Vào ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2023, cuộc đấu giá Best of Panama (BoP) năm 2023 đã diễn ra trực tuyến, tập trung chủ yếu vào cà phê Gesha. Tổng cộng đã có 6,081 lượt đặt giá trên 50 lô cà phê khác nhau, với giá trung bình là 868,22 USD/kg cà phê. […]

Cà Phê Gesha – Tại sao có giá đến 10.000 USD Read More »