Chuyên mục
Công thức pha chế

Hướng dẫn pha cà phê NGON, ĐẬM

I. Chuẩn bị

  1. Nước sôi mới nấu – KHÔNG dùng nước bình thủy.
  2. Ly, tách, muỗng – KHÔNG dùng đồ nhựa.
  3. Phin pha cà phê.

II. Pha cà phê NGON, ĐẬM