Kết thúc năm 2021, Giá cà phê tăng nhanh hơn giá dầu

Trong năm 2021, Giá cà phê tăng 81%. Tốc độ tăng như vậy đã vượt xa dầu mỏ và khí đốt – những thị trường vẫn đang hồi phục mạnh mẽ sau giai đoạn thế giới hạn chế nghiêm ngặt chống Covid-19.

Kết thúc năm 2021, Giá cà phê tăng nhanh hơn giá dầu Read More »