Thao tác cà phê pha máy chuẩn cho barista

Chi tiết thứ tự các thao tác cần làm của barista khi sử dụng máy…Chi tiếtThao tác cà phê pha máy chuẩn cho barista

Kỹ thuật dàn đều bánh cà phê espresso

Có 3 kỹ thuật dàn đều cà phê cho bánh cà phê espresso đồng nhất.Chi tiếtKỹ thuật dàn đều bánh cà phê espresso

Cà phê Espresso – Yêu cầu cơ bản

Espresso được tạo ra bằng cách cho nước nóng có áp suất qua lớp cà…Chi tiếtCà phê Espresso – Yêu cầu cơ bản