Học Barista

Cà phê Espresso – Yêu cầu cơ bản

Espresso được tạo ra bằng cách cho nước nóng có áp suất qua lớp cà phê xay mịn được nén chặt. Nước nóng chảy qua giúp chiết xuất các chất rắn và dầu khỏi bề mặt của bột cà phê và lắng đọng các chất rắn và dầu trong cốc.