Thử nghiệm cà phê của vua Thụy Điển – Gustav đệ tam

Khoản năm 1674, một nghiên cứu song sinh do nhà vua Gustav III ra lệnh, để tìm hiểu tác động sức khỏe của cà phê. Mặc dù tính xác thực của sự kiện đã được đặt ra câu hỏi, thí nghiệm được tiến hành vào nửa cuối thế kỷ 18 đã không chứng minh được […]

Thử nghiệm cà phê của vua Thụy Điển – Gustav đệ tam Read More »