Sự khác biệt giữa cà phê Việt và cà phê Mỹ

Văn hóa cà phê là một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày ở cả Việt Nam và Mỹ. Tuy nhiên, có những khác biệt đáng kể về cách thưởng thức cà phê và vai trò của nó trong hai quốc gia này.