Người dân Đắk Nông thu hoạch cà phê (Ảnh TTXVN)

Người dân Đắk Nông thu hoạch cà phê (Ảnh TTXVN)

Người dân Đắk Nông thu hoạch cà phê (Ảnh TTXVN)

ca phe pha mya pha phin gia si