Mở quán cafe: 6 tiêu chí phân chia khách hàng.

Chia khách hàng thành những phân mục nhỏ hơn. Không chỉ tăng hiệu quả mà còn giúp hiểu hơn về khách hàng. Chọn được những khách hàng đem tới lợi nhuận cao nhất. Sau bài Chọn đúng phân khúc khách hàng Vấn đề là phân khúc khách hàng dựa trên thu nhập vẫn còn chung chung. … Đọc tiếp Mở quán cafe: 6 tiêu chí phân chia khách hàng.