Chính sách Bảo mật & Điều khoản sử dụng

Hồng Bảo tôn trọng sự quan tâm của bạn về quyền riêng tư và trân trọng quan hệ giữa bạn và Hồng Bảo.

Hồng Bảo sử dụng công nghệ trên trang web của Hồng Bảo để thu thập thông tin nhằm giúp Hồng Bảo nâng cao trải nghiệm của bạn và các sản phẩm và dịch vụ của Hồng Bảo. Các cookie mà Hồng Bảo sử dụng cho phép trang web của Hồng Bảo hoạt động hiệu quả và giúp Hồng Bảo biết được thông tin và quảng cáo nào là hữu ích nhất đối với người truy cập.

Vui lòng dành thời gian tìm hiểu về chính sách sử dụng cookie của Hồng Bảo và cho Hồng Bảo biết nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào bằng cách gửi cho Hồng Bảo thư điện tử hoặc điện thoại ở phần Liên Hệ.

Hồng Bảo đã cố gắng trình bày Thông báo này một cách đơn giản nhất có thể, nhưng nếu bạn không biết rõ về các thuật ngữ, chẳng hạn như cookie, địa chỉ IP, và trình duyệt, trước hết vui lòng tìm hiểu về các thuật ngữ chính này tại trang wikipedia.org.

Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được cung cấp cho hoặc được thu thập bởi Hồng Bảo qua các cookie và các công nghệ theo dõi khác đều chịu sự kiểm soát của Hồng Bảo, bên kiểm soát dữ liệu.

Thông báo về Cookie này được áp dụng đối với bất kỳ các trang web, các ứng dụng, các trang có thương hiệu trên các nền tảng của bên thứ ba (chẳng hạn như Facebook hoặc YouTube), và các ứng dụng được truy cập hoặc sử dụng thông qua các trang web hoặc các nền tảng của bên thứ ba đó (được gọi là “các trang web của Hồng Bảo”) được vận hành bởi hoặc thay mặt cho Hồng Bảo.

Bằng việc sử dụng các trang web của Hồng Bảo, bạn chấp thuận cho Hồng Bảo sử dụng các cookie theo chính sách bảo mật của Hồng Bảo. Nếu bạn không đồng ý cho Hồng Bảo sử dụng các cookie theo cách thức này, bạn cần thiết lập các thông số cài đặt trình duyệt của bạn cho phù hợp, vô hiệu hóa các cookie mà Hồng Bảo sử dụng hoặc hoàn toàn không sử dụng các trang web của Hồng Bảo. Nếu bạn vô hiệu hóa các cookie mà Hồng Bảo sử dụng, việc này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng của bạn trong khi duyệt các trang web.

Phần dưới đây tóm tắt các loại cookie khác nhau mà Hồng Bảo sử dụng trên các trang web của Hồng Bảo, cùng với mục đích tương ứng của các loại cookie đó và giúp bạn có thể quản lý các cookie này.

Hồng Bảo sẽ chỉ thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn là phù hợp và hợp pháp.

Hồng Bảo sử dụng các cookie để làm cho các trang web của Hồng Bảo dễ sử dụng hơn, giúp cá nhân hóa trải nghiệm trên các trang web của Hồng Bảo, và thiết kế các sản phẩm, dịch vụ và trang web của Hồng Bảo đáp ứng các quan tâm và nhu cầu của bạn tốt hơn. Các cookie được sử dụng nhằm giúp tăng tốc độ các hoạt động trong tương lai của bạn và trải nghiệm của bạn trên các trang web của Hồng Bảo.

Các cookie mà bạn chấp thuận, cũng được sử dụng để thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, là dữ liệu mà Hồng Bảo sau đó sẽ sử dụng để xây dựng mô hình đặc trưng về nhóm đối tượng mục tiêu, để Hồng Bảo có thể chuyển tải quảng cáo được thiết kế hướng đến các quan tâm của bạn và giới hạn số lần bạn thấy một mẫu quảng cáo.

Hồng Bảo cũng chèn các cookie vào các email và các bản tin nhằm cải tiến nội dung và quảng cáo của Hồng Bảo.

Cuối cùng, Hồng Bảo sử dụng các cookie để thu thập số liệu thống kê ẩn danh, tổng hợp cho phép Hồng Bảo hiểu rõ cách thức mà mọi người sử dụng các trang web của Hồng Bảo và giúp Hồng Bảo cải tiến cấu trúc và nội dung của các trang web của Hồng Bảo và đồng thời giúp Hồng Bảo đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên các trang web của Hồng Bảo và các trang web không phải của Hồng Bảo.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại cookie mà Hồng Bảo sử dụng và mục đích sử dụng các loại cookie đó, vui lòng xem phần liên quan dưới đây.
Có nhiều cách để quản lý các cookie của bạn:

Bạn có thể từ chối chấp thuận;
Bạn có thể vô hiệu hóa các cookie của Hồng Bảo hoặc của bên thứ ba bằng cách sử dụng các thông số cài đặt trình duyệt của bạn; hoặc
Bạn có thể sử dụng công cụ quản lý cookie của Hồng Bảo để vô hiệu hóa các cookie của Hồng Bảo hoặc của bên thứ ba.

Hầu hết các trình duyệt internet ban đầu đều được thiết lập tự động chấp nhận các cookie. Nếu bạn không muốn các trang web của Hồng Bảo lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn, bạn có thể thay đổi các thông số cài đặt trình duyệt của bạn sao cho bạn nhận được một cảnh báo trước khi một số cookie được lưu trữ. Bạn có cũng thể điều chỉnh các thông số cài đặt của bạn sao cho trình duyệt của bạn từ chối hầu hết các cookie của Hồng Bảo hoặc chỉ một số cookie từ các bên thứ ba. Bạn cũng có thể rút lại chấp thuận của bạn đối với các cookie bằng cách xóa các cookie đã được lưu trữ.

Nếu bạn vô hiệu hóa các cookie mà Hồng Bảo sử dụng, việc này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trong khi duyệt các trang web của Hồng Bảo, ví dụ bạn có thể không có khả năng truy cập một số khu vực của một trang web hoặc bạn có thể không nhận được thông tin cá nhân hóa khi bạn truy cập một trang web.

Nếu bạn sử dụng các thiết bị khác nhau để xem và truy cập trang web của Hồng Bảo (ví dụ máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng của bạn) bạn sẽ cần bảo đảm rằng mỗi trình duyệt trên mỗi thiết bị được điều chỉnh phù hợp với các ưu tiên thiết lập cookie của bạn.

Quy trình thay đổi các thông số cài đặt và các cookie của bạn có sự khác biệt giữa các trình duyệt. Nếu cần thiết, sử dụng chức năng trợ giúp trên trình duyệt của bạn hoặc nhấp chuột vào một trong số các liên kết dưới đây để trực tiếp đến phần hướng dẫn sử dụng cho trình duyệt của bạn.

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Opera

Cũng có các sản phẩm phần mềm có thể quản lý các cookie cho bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng www.ghostery.com để đánh giá việc sử dụng các cookie được sử dụng trên các trang web của Hồng Bảo.

Để tìm hiểu thêm về các cookie, kể cả cách xem cookie nào đã được thiết lập và cách thức quản lý và xóa các cookie, truy cập www.allaboutcookies.org.

Bạn có thể vô hiệu hóa các cookie của Hồng Bảo hoặc của bên thứ ba bằng cách sử dụng công cụ chấp thuận cookie của Hồng Bảo mà có thể tìm thấy tại đây.

Tắt các cookie theo dõi, ví dụ, bảo đảm rằng Hồng Bảo sẽ không còn theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng việc lựa chọn tắt các cookie theo dõi không hoàn toàn có nghĩa là bạn sẽ nhận được ít quảng cáo từ Hồng Bảo hơn. Việc đó chỉ có nghĩa là quảng cáo mà bạn nhận được sẽ không được thiết kế hướng đến các quan tâm của bạn.

Các cookie được sử dụng trên các trang web của Hồng Bảo nói chung có thể được phân loại như sau:

Các cookie thiết yếu. Các cookie này không xác định danh tính cá nhân của bạn.
Các cookie hiệu suất. Các cookie này không xác định danh tính cá nhân của bạn.
Các cookie chức năng. Thông tin mà các cookie này thu thập có thể bao gồm dữ liệu cá nhân mà bạn đã tiết lộ.
Các cookie hướng mục tiêu hoặc quảng cáo. Hầu hết các loại cookie này theo dõi người tiêu dùng qua số định danh thiết bị hoặc địa chỉ IP của người tiêu dùng, do đó các loại cookie này có thể thu thập dữ liệu cá nhân.
Các cookie của bên thứ ba. Dựa trên loại cookie mà bên thứ ba liên quan sử dụng, thông tin mà các cookie này thu thập có thể bao gồm dữ liệu cá nhân.

Các cookie được sử dụng trên các trang web của Hồng Bảo nói chung có thể được phân loại như sau:

Các cookie thiết yếu. Các cookie này có tính chất thiết yếu để các trang web của Hồng Bảo hoạt động đúng, các cookie này cho phép bạn duyệt các trang web của Hồng Bảo và sử dụng các tính năng của Hồng Bảo. Nếu không có các cookie này, các dịch vụ như giỏ hàng không thể được cung cấp. Một số ví dụ bao gồm ghi nhớ các hành động trước đó (ví dụ nội dung đã nhập) khi điều hướng trở lại một trang trong cùng một phiên.

Các cookie này có thu thập dữ liệu cá nhân/xác định danh tính của tôi không? Các cookie này không xác định danh tính cá nhân của bạn. Nếu bạn không chấp nhận các cookie này, việc này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của trang web, hoặc một phần của trang web.

Các cookie hiệu suất. Các cookie này thu thập thông tin về cách thức mà bạn sử dụng các trang web của Hồng Bảo, ví dụ các trang nào bạn thường truy cập nhất, thời lượng truy cập các trang web của Hồng Bảo, và bất kỳ vấn đề nào xảy ra, chẳng hạn như tin nhắn báo lỗi. Các cookie này cũng được sử dụng để thông báo cho các đơn vị liên kết nếu bạn đến một trong số các trang web của Hồng Bảo từ một đơn vị liên kết và nếu lượt truy cập của bạn dẫn đến việc sử dụng hoặc mua một sản phẩm hoặc dịch vụ của Hồng Bảo, kể cả các chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ được mua. Việc này giúp Hồng Bảo cải thiện hiệu suất của các trang web của Hồng Bảo.

Các cookie này có thu thập dữ liệu cá nhân/xác định danh tính của tôi không? Các cookie này không xác định danh tính cá nhân của bạn. Tất cả thông tin mà các cookie này thu thập đều được tổng hợp và do đó đều ẩn danh. Tất cả thông tin mà các cookie này chỉ được sử dụng để cải thiện hiệu suất hoạt động của một trang web.


Các cookie chức năng. Các cookie này cho phép các trang web của Hồng Bảo ghi nhớ các lựa chọn của bạn (chẳng hạn như tên người dùng, ngôn ngữ hoặc khu vực cư trú của bạn) để mang đến trải nghiệm trực tuyến có tính cá nhân hóa cao hơn. Các cookie này cũng có thể được sử dụng để ghi nhớ các thay đổi mà bạn đã thực hiện với cỡ chữ, kiểu chữ và các phần khác của các trang web mà bạn có thể tùy chỉnh. Các cookie này cũng có thể được sử dụng để theo dõi các sản phẩm hoặc video nổi bật nào đã được xem nhằm tránh lặp lại, và cho phép bạn chơi trò chơi và tham gia các công cụ xã hội, chẳng hạn như nhật ký trực tuyến (blog), phòng trò chuyện trực tuyến (chatroom) và diễn đàn trực tuyến (forum)

Các cookie này có thu thập dữ liệu cá nhân/xác định danh tính của tôi không? Thông tin mà các cookie này thu thập có thể bao gồm dữ liệu cá nhân mà bạn đã tiết lộ. Nếu bạn không chấp nhận các cookie này, việc này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và chức năng của trang web và có thể khiến việc truy cập nội dung trên trang web bị hạn chế.


Các cookie hướng mục tiêu hoặc quảng cáo. Các cookie này được sử dụng để chuyển tải nội dung phù hợp với bạn và các quan tâm của bạn hơn. Các cookie này cũng được sử dụng để chuyển tải quảng cáo hướng đối tượng hoặc giới hạn số lần bạn thấy một mẫu quảng cáo cũng như giúp đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên các trang web của Hồng Bảo và các trang web không phải của Hồng Bảo. Các cookie này ghi nhớ việc bạn đã truy cập một trong số các trang web của Hồng Bảo và thông tin này được chia sẻ với các bên khác, bao gồm các nhà quảng cáo và các đại lý của Hồng Bảo. Các cookie này cũng có thể liên kết với chức năng của trang web do các bên thứ ba cung cấp

Các cookie này có thu thập dữ liệu cá nhân/xác định danh tính của tôi không? Hầu hết các loại cookie này theo dõi người tiêu dùng qua số định danh thiết bị hoặc địa chỉ IP của người tiêu dùng, do đó các loại cookie này có thể thu thập dữ liệu cá nhân.

Các cookie của bên thứ ba. Hồng Bảo sử dụng một số bên đối tác và các bên đối tác này cũng có thể đặt các cookie trên thiết bị của bạn thay mặt cho Hồng Bảo khi bạn truy cập các trang web của Hồng Bảo để cho phép họ chuyển tải quảng cáo được thiết kế cho Hồng Bảo trong phạm vi các tên miền của họ, ví dụ Facebook và Google DoubleClick. Hồng Bảo nỗ lực xác định các cookie này trước khi các cookie này được sử dụng để bạn có thể quyết định liệu bạn có muốn chấp nhận các cookie này hay không. Hồng Bảo cũng sử dụng một số bên đối tác cung cấp các trải nghiệm và chức năng kỹ thuật số trên các trang web của Hồng Bảo. Ví dụ, trong khi duyệt các trang web của Hồng Bảo bạn có thể nhận được các cookie từ các bên thứ ba cung cấp một số tính năng của họ trên các trang web của Hồng Bảo (ví dụ, một video của YouTube), dù bạn đã rút lại hoặc từ chối chấp thuận đối với các cookie của Hồng Bảo. Việc này xảy ra vì bạn đã trực tiếp chấp thuận việc sử dụng các cookie của các bên thứ ba đó. Trong các trường hợp như vậy, bạn cần trực tiếp rút lại chấp thuận của bạn trên trang web của bên thứ ba liên quan.

Các cookie này có thu thập dữ liệu cá nhân/xác định danh tính của tôi không? Dựa trên loại cookie mà bên thứ ba liên quan sử dụng, thông tin mà các cookie này thu thập có thể bao gồm dữ liệu cá nhân.

Xét về thời gian, Hồng Bảo có thể sử dụng hai loại cookie khác nhau trên các trang web của Hồng Bảo:

Cookie tạm thời. Các cookie này là các cookie tạm thời được lưu trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn rời khỏi các trang web của Hồng Bảo; hoặc

Cookie lâu dài. Các cookie này được lưu trên thiết bị của bạn trong thời gian dài hơn hoặc cho đến khi bạn xóa các cookie này một cách thủ công (thời gian cookie tồn tại trên thiết bị của bạn sẽ phụ thuộc vào thời gian hoặc “thời hạn” của cookie cụ thể, cũng như các thông số cài đặt trình duyệt của bạn, như được trình bày).